Människan i centrum i den smarta staden

Hur långt har vi kommit med att göra våra städer smarta med hjälp av digitalisering och innovation? Hur smarta är egentligen Sveriges städer? Hjälper de oss att leva och bo mer hållbart? Det är frågor vi ställt i Samhällsbarometern 2019 som i år handlar om smarta städer.

Våra städer växer och utvecklas allt snabbare, vilket också påverkar våra vanor och beteenden. Det ställer nya och tuffa krav på oss som är med och skapar och förnyar våra städer. Vi måste idag i betydligt större utsträckning utforma städerna på ett sådant sätt att de servar medborgarnas nya livsstilar och behov, utan att slösa på jordens resurser. Smarta städer satsar på miljö- och klimatteknik. Smarta städer använder sig av digitaliseringens möjligheter, innovationer och data för att skapa hållbara samhällen. Men för att en stad ska räknas som smart måste människornas behov stå i centrum av teknikutvecklingen. Smarta städer måste ha en infrastruktur som förenklar tillvaron och skapar nytta för medborgare, förvaltning och företag samt främjar samspelet mellan dem. För oss som samhällsutvecklare är det därför viktigt att veta hur smarta svenskarna upplever sina städer, vilka prioriteringar de har och hur dessa prioriteringar uppfylls i dagsläget. I Samhällsbarometern 2019 har vi tagit reda på hur smarta Sveriges 20 största städer upplevs inom områdena Samhälle, Boende, Näringsliv och Trafik. Endast med hjälp av dessa insikter kan vi vara ledande i utvecklingen av våra framtida samhällen. Trevlig läsning!

Per Hedebäck, VD och Koncernchef på PE

Om undersökningen

Samhällsbarometern 2019 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang, i dagligt tal PE. I årets upplaga har cirka 3 300 svenskar fått svara på 35 påståenden som beskriver en smart stad inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik. Undersökningen är statistiskt säkerställd på riksnivå och representativ för Sveriges 20 största städer.

Om indexet

Med hjälp av data från undersökningen har PE skapat ett index över Sveriges smartaste städer. Resultatet räknas på andelen som instämmer eller instämmer helt på undersökningens frågor och kan vara 0-100 %. Städernas generella smarthet bygger sedan på respektive stads snittvärde inom de olika områdena. Siffrorna i indexet är avrundade till närmsta heltal.

Om undersökningen
Initiativtagare: PE
Genomförd av: Kantar Sifo
Undersökningsperiod: 25 februari till 1 mars 2019
Antal respondenter: Cirka 3 300
Demografi: Kvinnor och män mellan 18–74 år