Smarta städer ska med digitaliseringens hjälp serva medborgarna på ett sätt som underlättar deras vardagsliv utan att slösa på jordens resurser. Hur långt i den utvecklingen har Sverige kommit?

I Samhällsbarometern 2019 har teknik- och arkitektkoncernen PE tagit reda på vilka av Sverige 20 största städer som är smartast, vilka styrkor och svagheter varje stad har likväl som vilka prioriteringar som är viktigast för invånarna.

Människans behov har en central roll i smarta städer, varpå PE låtit svenska folket bedöma sina städers smarthet inom områdena samhälle, boende, näringsliv och trafik. Det omfattar exempelvis hur kollektivtrafiken fungerar, om det finns en god struktur för källsortering och hur tillgången till höghastighetsinternet ser ut. De städer som toppar listan över Sveriges smartaste städer är Linköping, Malmö och Lund. Vilka faktorer som gör att de hamnar i topp kan du läsa mer om i Samhällsbarometern som i år har temat Smarta städer.

Vad är en smart stad?

En smart stad är en hållbar stad, både socialt och ekologiskt, där digitalisering och innovationer genomsyrar alla delar.

I en smart stad används digitalisering, innovationer och data för att förenkla livsmiljön för, och samverka med, invånarna likväl som näringsliv och förvaltning. En smart stad satsar också på miljö- och klimatteknik för att göra samhället mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Stadsplanering och fysisk infrastruktur

Hur vi planerar våra städer, utformar våra fastigheter och designar vår fysiska infrastruktur är en viktig aspekt av den smarta staden som i samverkan med de digitala aspekterna skapar förutsättningar för att effektivisera vårt resursutnyttjande, skapa miljöer vi trivs i och som bidrar till en ökad social hållbarhet.

Verksamhet och tjänster

Fastigheter, trafikflöde, energi, trygghet, näringsliv, belysning, parkering, kollektivtrafik, fritid, miljö, industri- och kunskapskluster.

Mjuk infrastruktur

Tekniska plattformar, transmission, behörighet, lagring och licenser.

Hård infrastruktur

Fiber, Wi-fi, TV, Höghastighetsinternet, 4G, 5G och radio.

Experter

Malin Granath

Universitetslektor i informatik vid Linköpings universitet. Specialiserad på frågor rörande digitalisering och smarta städer.

Amanda Tevell

Arbetar med affärsutveckling, innovation och hållbarhet på PE. Master i design för hållbar utveckling från Chalmers arkitektur och teknik.

Peter Stigson

Arbetar med hållbar samhälls- och näringslivsutveckling samt utbildad Tekn. Dr Energi- och miljöteknik.

Nicke Rydgren

Har en bakgrund som managementkonsult och entreprenör med fokus på frågor inom digitalisering, datadriven analys och innovation. Som CCO leder Nicke PEs funktioner för affärsoch marknadsutveckling.